Inom verksamhetsområdet Brand & Risk utför vi uppdrag i hela Sverige och våra konsulter finns i Stockholm, Göteborg, Borås, Malmö, Helsingborg, Kristianstad, Linköping, Skövde, Jönköping och Åre|Östersund.

Bengt Dahlgren Brand & Risk är en av Sveriges största och ledande leverantör av konsulttjänster inom brandskydd, sprinkler och riskhantering. Vi är ett mångsidigt brandtekniskt företag med bl.a. ca 350 års samlad brandingenjörskompetens(!) och därtill kunskaperna från våra erfarna sprinkleringenjörer. Våra brandkonsulter och sprinklerkonsulter har både den bredd och den spetskompetens som behövs för att du som kund skall uppleva bästa möjliga vägledning i ditt projekt inom byggprocessen.

Vi är ofta med i de stora, uppmärksammade, komplexa uppdragen tack vare att vi kan erbjuda både nya friska idéer och kompetenta specialister med stort fokus på nöjda kunder.

Medlemskap i branschföreningar

Som en av landets största aktörer inom området deltar vi aktivt i branschens utveckling. Vi är bland annat medlemmar i följande branschföreningar:

Aktiva i styrelsen för Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap – dotterföreningen till internationella SFPE. En auktoriserad brandprojektör BIV i företaget.

Aktiva i styrelsen för Sveriges Brandkonsultförening, BRA. Den nationella intresseföreningen för brandkonsulter.

Medlem i Society of Fire Protection Engineers (SFPE), den största internationella branschföreningen. För mer info om SFPE läs här.

Aktiva i styrelsen i Svenska Sprinklerfrämjandet, den nationella branschföreningen för sprinkler.