Med över 30 Civilingenjörer inom Riskhantering kan vi inom Bengt Dahlgren Risk Management erbjuda ett brett spektrum av kompetenser och tjänster som berör riskhantering. Ingen av oss kan allt, men med vår storlek och samlade erfarenhet är vi säkra på att kunna sätta ihop rätt team av riskanalytiker för att täcka ert behov av support.

Riskhantering, riskutredningar och liknande uppdrag kan ibland vara nödvändiga för att uppfylla lagkrav, men är ofta också ett sätt för ett ambitiöst företag eller verksamhet att på ett kostnadseffektivt sätt hantera sina risker. Oavsett anledningen till ert uppdrag lägger vi stor stolthet i att skapa en produkt som inte bara håller hög kvalitet i utrednings-, beräknings- eller analysskedet, utan som framför allt fokuserar på hur resultatet av analysen eller arbetet presenteras. Det är hur ni som kund kan ta till er och använda er av resultatet som avgör hur stor den riskförbättrande effekten slutligen blir.

Intresseanmälan

  • ERA UPPGIFTER

  • Läs vår policy här »
  • Fysisk planering/ Samhällsplanering
  • Risk Management för företag
  • Riskfylld verksamhet