Avbrotts- och sårbarhetsanalyser

Vilka är de stora avbrottsriskerna i er produktion, har ni utfört relevanta åtgärder för att minimera dessa risker, finns det sätt att enkelt skapa redundanta system? Risker för avbrott i produktionen eller verksamheten föreligger inte bara för ”löpande bandet-produktionen” utan finns i all typ av verksamhet. Vi utför avbrottsanalyser och skapar beslutsunderlag till att prioritera rätt typ av åtgärder för att minimera risken för avbrott i er produktion.

GAP-analyser

 • Hur väl står sig de olika siterna i förhållande till era interna riktlinjer och standarder?
 • Hur bra är ert företag på skadeförebyggande arbeten i förhållande till konkurrenter eller ”Best Practice i samma bransch.

Vi har stor erfarenhet av olika typer av GAP-analyser. Metodiken är utmärkt för att göra en snabb screening av era anläggningar, avdelningar, eller verksamheter för att stämma av hur långt ifrån målet dessa är och för att skapa bra underlag till rätt prioriteringar av åtgärder. Den lämpar sig också bra vid t.ex. Due Dilligence-uppdrag. Vi har standardiserade produkter, men underlagen skräddarsys också ofta utifrån företags specifika mål.

Försäkringsbesiktningar

Historiskt sett är det ofta försäkringsbolagens egna riskingenjörer som besöker produktionsanläggningar och utför övergripande försäkrings-/avbrottsbesiktningar. Ofta är det då dock bara en liten del av fastighetsbeståndet som besöks. Genom att välja en oberoende partner i dessa besiktningar blir man mindre beroende av sitt försäkringsavtal, får större flexibilitet i vilka anläggningar som innefattas och bättre kontroll över sitt skadeförebyggande arbete. Bengt Dahlgren har ingenjörer med många års erfarenhet som tidigare riskingenjörer på försäkringsmäklare och försäkringsbolag och kan bistå inom såväl tung som lätt industri, handel och kommuner, med alla de tjänster som tidigare bara gått att få ifrån dessa.

Riskbesiktningarna/försäkringsbesiktningarna resulterar i en eller båda av följande rapporter:  – en Rekommendationsrapport med förslag på åtgärder som kan förbättra riskerna på anläggningen, och

– en Underwriting-rapport, vilket är en beskrivning över anläggningen, dess skyddssystem och risker. I denna rapport är även en viktig del en uppskattning av den största skadan som kan inträffa på anläggningen (EML – estimated maximum loss). De definitioner, arbetsprocesser och mallar som används för detta är helt i paritet med övriga på försäkringsmarknaden.

Företagsriskanalyser

I stora företag pratar man om ”Enterprise Risk Management” där sårbarheter eller hot mot företagets fortlevnad diskuteras. Detta är dock högst relevant även för mindre företag även om omfattningen av analysen då är mindre. Såväl interna som externa hot innefattas och begrepp som konkurrens, ekonomiska risker, nyckelpersoner/organisationsberoenden, teknisk utveckling, etc. är ingående delar av en sådan analys.

Resultatet av denna företagsriskanalys leder ibland till utvecklandet av en ny strategi, plan och kanske organisation för långsiktig riskhantering. Ibland stannar det vid en avstämning som visar att ni redan är på helt rätt spår.

Specialutredningar

Säger man att man kan allt tappar man trovärdighet, och troligen kan vi heller inte hjälpa er med allt inom riskhantering. Men söker ni hjälp med särskilda utredningar eller riskanalyser vill dock gärna inte bli diskvalificerade innan vi fått chansen att diskutera med er. Nedan listas några mer specifika uppdrag som kan visa att vi kan leda analysarbetet inom diverse specifika och allmänna risktyper, trots att de kanske inte passar in under någon av rubrikerna ovan.

 • Riskanalyser inför byggande av helikopterplattformar
 • Riskanalys relaterat till projektering av stora solcellsanläggningar
 • Risksamordnare vid planering, projektering och byggandet av större områden eller projekt
 • Sårbarhetsanalyser av vattenförsörjning inom kommun
 • Skalskyddsanalys på sjukhus

Intresseanmälan

 • ERA UPPGIFTER

 • Läs vår policy här »
 • Fysisk planering/ Samhällsplanering
 • Risk Management för företag
 • Riskfylld verksamhet