Oavsett om det gäller utformningen av smarta Fastighetsautomationssystem, Kalkyler, Installationssamordning, Projekt-/Installationsledning, Facility Management (FM), Underhåll eller Driftoptimering så hjälper Bengt Dahlgren Dig som kund med den bästa helhetslösningen.

Via våra konsulter får Du som kund tillgång till all den erfarenhet och spetstkompetens som gjort oss till ett av de ledande konsultföretagen i branschen.

Med stort engagemang, nytänkande och hållbara lösningar följer vi Dig som kund genom hela byggprocessen från tidigt utredningsskede, genom projekterings- och byggskedet in i förvaltningsskedet.