Att minska energibehov och belastning på miljö är alltid en grundläggande målsättning för oss på Bengt Dahlgren.
Våra analyser och beräkningar av energi, fukt, inneklimat och miljöbelastning präglas av ett helhetsperspektiv.
Våra medarbetare har hög spetskompetens och för att påverka och ta del av branschens utveckling, engagerar vi oss i energi- och miljörelaterade forsknings- och utvecklingsprojekt.
Via våra konsulter får Du som kund tillgång till all den erfarenhet och spetskompetens som gjort oss till ett av de ledande konsultföretagen i branschen.

Inom vårt verksamhetsområde har vi djup kunskap inom miljöcertifieringar, miljöprogram, miljöplaner, miljösamordning, miljöutredningar, riskanalyser, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), arbetsmiljö (Bas-P), fuktinventering, fuktanalyser, fuktprojektering,energiberäkningar, energisimuleringar, klimatberäkningar, dagsljusberäkningar, livscykelanalyser, energisamordning, energiledningssystem, energiutredningar, energioptimering, energikartläggningar, energideklarationer, energikartläggning (EKL) – av stora företag, energi- och kylteknik, värmepumpsteknik, geolageranläggningar, systemvalsanalyser, alternativa energikällor, energiprestanda i tidiga skeden.

Med stort engagemang, nytänkande och hållbara lösningar följer vi Dig som kund genom hela byggprocessen
från tidigt utredningsskede, genom projekterings- och byggskedet in i förvaltningsskedet.
Vi arbetar rådgivande för att kunna vägleda alla våra kunder till energi- och miljösmarta systemlösningar
som är anpassade till kundens specifika önskemål och med den bästa helhetslösningen.