Verksamhetsområdet INSTALLATION erbjuder ett mycket brett tjänsteutbud och har stor erfarenhet att arbeta från idé-skisstadiet till förvaltningsskedet.
Utifrån ett helhetstänkande och i nära samarbete med kunden söker vi hållbara lösningar för varje projekt. Då installationerna i dagens byggnader blir mer och mer avancerad och teknikintensiva arbetar vi tillsammans med våra övriga verksamhetsområden och den spetskompetens vi kan erbjuda för att möta era förväntningar.
Vårt tjänsteutbud inom INSTALLATION är mycket brett och täcker de flesta behov inom området. Utredningar och projektering av VVS, Kyla, Styr & Övervakning samt VA-anläggningar utgör basen av vår verksamhet. Detta görs med stöd av den senaste CAD- och BIM-tekniken samt beräkningsprogram för energi, inneklimat, CFD osv.
Bostäder, offentliga byggnader, hotell, kontor, Högskolor, Sjukhus, Industribyggnader, idrotts och badanläggningar är några av de verksamheter vi har stor erfarenhet av att arbeta med
Som en av landets största aktörer inom vårt område deltar vi aktivt i och leder branschens utveckling. Vi medverkar vid flertal tekniska högskolor och KY-utbildningar med lärare. För att hålla oss i framkant av utvecklingen och för att förstå våra kunders behov, är vi också engagerade bland annat inom följande organisationer och samarbeten:

  • Energi- och miljötekniska föreningen, www.siki.se
  • STD, www.std.se
  • Intresseföreningen Miljöklassad Byggnad
  • Centre for Management of the Build Environment
  • GreenBuilding, www.sgbc.se
  • Miljöstatusföreningen, www.miljostatus.se