Bengt Dahlgren Nytt

Bengt Dahlgren Nytt är Bengt Dahlgrens egna tidning. Den kommer ut med två nummer varje år, och innehåller reportage och artiklar om vad som händer i byggbranschen men även information av vad vi gör på Bengt Dahlgren. Detta är det senaste numret – du kan läsa äldre nummer här »