Digitalisering

Digitalisering i projekt

Genom att använda och utveckla digitala metoder ger vi dig det noggranna underlag som behövs för att ta bästa möjliga beslut framåt. Verktygen förvandlar byggnadsinformationen till verklig nytta under processens gång. Vi beräknar och simulerar bland annat installationer, ljus, energi, klimat och luftflöde. Det leder till projekt som är smartare, motståndskraftiga och effektiva både nu och sen. Digitalisering underlättar även kommunikation, administration och flexibiliteten mellan många parter: entreprenörer, samordnare, byggherrar, fastighetsägare, förvaltare och investerare.

Tjänster inom digitalisering

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.