Kontroll & Besiktning

Kontroll, besiktning och utredning

På Bengt Dahlgren finns bred och spetsig kunskap vilket innebär att vi ser till både helhet och detalj. Vi erbjuder kontroll-, besiktnings och utredningstjänster inom många tjänsteområden för att säkerställa ett långsiktigt hållbart och lyckat projekt. Att driftoptimera samt sätta in rätt åtgärder är en viktig del av jobbet.

Tjänster inom kontroll & besiktning

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.