Beräkningar & simuleringar

Beräkningar & simuleringar

Att beräkna och simulera energi, klimat, dagsljus och luftflöden (CFD) är en viktig del av vårt arbete. Bengt Dahlgren eftersträvar alltid att skapa ett bra inneklimat samtidigt som vi minimerar energianvändningen. Detta gäller allt från bostäder till laboratoriemiljöer.

Vi har under lång tid utvecklat en metod för att kunna utföra mycket noggranna simuleringar av luftflöden i och kring byggnader. Luftflödesstudier är speciellt användbara i stora och komplexa rum men även i lokaler med höga krav på klimat och komfort. Metoden kan även användas för att studera temperaturfördelningen i rum, förbättra noggrannheten i byggnadsenergisimuleringar samt ligga till grund för detaljerade komfortsimuleringar.

Kontakta oss

Kontakta oss här för en offert. Du kan alltid nå oss direkt på info@bengtdahlgren.se.

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.