BIM-strategi

Vad är BIM-strategi och hur kan vi hjälpa dig med det?

BIM, Building Information Modelling, handlar om att på ett effektivt och organiserat sätt hantera information om en byggnad. Våra tjänster inom BIM säkerställer att hela byggnadsinformationen kommer till användning och verklig nytta. 

Det nya inom BIM är visualisering med VR-teknik. Det ger en möjlighet att uppleva en byggnad i förtid för att se hur byggnaden kommer att se ut samt få en verklig uppfattning av storleken inne i byggnaden. 

BIM-strategi

Med hjälp av BIM finns stora möjligheter att spara både tid och pengar. Vi är BIM-specialister är delaktiga i hela byggprocessen, från att skapa BIM-strategier och samordna BIM-modeller till att tillämpa BIM-metodik för entreprenörer, förvaltare och fastighetsägare.

Med BIM säkerställer vi att hela byggnadsinfomationen kommer till användning och verklig nytta. Vi levererar i dag bland annat visualisering med VR-teknik, projektstyrning med tidsplan, mängdning och kalkyler baserat på BIM-modellen.

Utifrån dina behov skapar vi en strategi för att ta hand om BIM-informationen:
  • Projekteringshjälpmedel (BIM-manualer, föreskrifter, upphandling)
  • Produktionsverktyg (mobilanpassade BIM-modeller och digitala ritningar)
  • Tillämplig förvaltning
  • 3D- och VR-visualisering för byggarbetsplatser.
Kontakta oss

Kontakta oss här för en offert. Du kan alltid nå oss direkt på info@bengtdahlgren.se.

Handböcker

Vi har kostnadsfria handböcker om alla våra favoritämnen: värme, kyla, luft, brandskydd, hållbarhet, trygghet, ljus, mörker, fukt, vatten och energi.

Fler tjänster inom Digitalisering

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.