Driftövervakning

Full koll med driftövervakning 

Vi erbjuder driftövervakning av fastigheter över internet vilket innebär att anläggningen övervakas från vårt kontor. Alla larmhändelser tas emot av våra servrar som sedan kan skicka dessa vidare – exempelvis till servicepersonal via e-post eller mobiltelefon.

Via en vanlig webbläsare och vår hemsida kommer du åt information om dina fastigheter. Du kan där se status för dina anläggningar, grafer över historiska värden och funktionsbeskrivningar. Du kan också ändra drifttider och börvärden.

Tillsammans med ett driftoptimeringsavtal är detta ett utmärkt hjälpmedel att få en optimerad driftsekonomi och bästa möjliga inomhusklimat.

Vi kan hjälpa dig med:
  • Driftövervakning via datoriserade system
  • Presentation av övervakningsinformation
Kontakta oss

Kontakta oss här för en offert. Du kan alltid nå oss direkt på info@bengtdahlgren.se.

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.