Strategiskt hållbarhetsarbete

Hållbar Facility Management

Bengt Dahlgrens konsulttjänster inom Facility Management (FM) fokuserar i huvudsak på funktion och förvaltning kopplad till teknisk infrastruktur i byggnader och verksamhetslokaler. 

Vi har lång erfarenhet av att leverera tjänster i förvaltningsskedet. Vår ide om hållbar förvaltning omfattar självklart energi och miljö men även kontinuitet i förvaltningsprocessen samt långsiktighet i underhålls- och ändringsprojekt.

Kontakta oss

Kontakta oss här för en offert. Du kan alltid nå oss direkt på info@bengtdahlgren.se.

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.