Injustering & optimering

Injustering & optimering

Vi hjälper dig att samordna, kartlägga, mäta och justera din byggnad för att optimera energi samt bygg- och projektledning. Våra brandskyddskonsulters engagemang gör att vi ligger i framkant och kan anpassa åtgärderna som behövs för att nå dit du vill. Tack vare specialistkunskaper och lång erfarenhet skapar vi effektiva och smarta fastigheter.

Systematiskt brandskyddsarbete

Vi hjälper dig med allt från riskbedömningar och nödlägesplanering till utbildning av personal samt utredningar för hyresgästanpassningar. Du får dokumentation av ditt brandskyddsarbete som du kan visa upp för myndigheter, försäkringsbolag, hyresgäster och andra berörda.

Byggnadsmiljösamordning BAS-P & BAS-U

Byggherren är skyldig att utse en särskild byggarbetsmiljösamordnare (BAS) för att leda arbetsmiljöarbetet under hela byggprocessen – det innebär allt från planering och projektering (BAS-P) till färdigt utförande (BAS-U). BAS tar ansvar för bygg- och anläggningsarbeten inklusive fastighetsunderhåll. 

Vi erbjuder dessa tjänster inom byggarbetsmiljösamordning i både stora bygg- och anläggningsprojekt och i mindre underhållsprojekt. Vi hanterar rollen som byggarbetsmiljösamordnare både i planerings- och projekteringsarbetet samt i utförandet.

Hos oss på Bengt Dahlgren finns den utbildning, kompetens och erfarenhet som arbetsmiljöverket kräver.

Energikartläggning

På Bengt Dahlgren har vi lång erfarenhet av energikartläggningar, beräkningar av energieffektiviseringsåtgärder samt felsökning och utveckling. Med vår breda expertis skapar vi de rätta förutsättningarna för ett lägre energibehov. Vi kan hjälpa er med allt ifrån energioptimering inom industriella processer till fastighetstekniska åtgärdsförslag.

Vi gör energikartläggningar för både stora och små företag anpassar den till din verksamhet.

Injusteringar inom bygg och teknisk förvaltning

För en byggherre är det viktigt att kvalitetssäkra utförda uppdrag. Bengt Dahlgren har besiktningsmän som fastställer att ni har fått det som ni har betalat för. Våra erfarna besiktningsmän utför alla typer av entreprenadbesiktningar inom VVS-, kyl-, styr- och energisektorn. Vi har också specialkompetens för att utföra såväl entreprenadbesiktningar som säkerhetsbesiktningar och årlig driftkontroll av anläggningar för medicinska gaser.

Mätning och driftoptimering

Driftoptimering handlar om att få de tekniska installationerna i byggnaden att samverka så effektivt som möjligt. Vi har under många år arbetat med driftoptimeringar i olika former och genom en effektiv driftoptimering kan man göra besparingar motsvarande upp till 20–30 procent av energikostnaden. Enligt våra erfarenheter är återbetalningstid ofta mindre än ett år.

Syftet med driftoptimeringen är förutom förbättrad energieffektivitet även bra klimat med nöjda hyresgäster.

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.