Brandskydd

Projektering, dokumentation och beskrivning av brandskydd

Bengt Dahlgren är en av Sveriges största och ledande leverantörer av konsulttjänster inom brandskydd. Tillsammans har vi ungefär 350 års samlad brandingenjörskompetens! Vi är ofta med i de stora, uppmärksammade, komplexa uppdragen tack vare att vi kan erbjuda både nya friska idéer och kompetenta specialister med stort fokus på nöjda kunder.

När du anlitar en brandkonsult från Bengt Dahlgren kan du vara säker på att du får den bästa tänkbara hjälpen i ditt uppdrag.

Brandskyddsprojektering

Våra brandingenjörer har lång erfarenhet av brandskyddsprojektering enligt både förenklad och analytisk dimensionering. Vi utför uppdrag i hela Sverige och hjälper dig med förstudie, brandutredning i tidiga skeden, brandskyddsbeskrivning, brandskyddsdokumentation, brandritningar, brandskyddsinventering, brandskyddsrådgivning, riskhantering, riskanalys, utförandekontroll med mera.

Brandskyddsdokumentation & beskrivning

Till de allra flesta byggnader ska en brandskyddsdokumentation upprättas. En brandskyddsdokumentation är en relationshandling som redovisar hur byggnadens brandskydd är utförd. Under projekteringsskedet upprättas en brandskyddsbeskrivning som kan ses som en förhandskopia av brandskyddsdokumentationen som ligger till grund för den projektering som genomförs av exempelvis arkitekt, el- och VVS-konsult eller konstruktör.

Bengt Dahlgrens brandskyddsbeskrivningar är särskilt utvecklade för att ge bästa tänkbara stöd till samtliga projektörer.

Brandskydd i BIM

Bengt Dahlgren är en av de drivande aktörerna i branschen med att integrera brandskydd i BIM-processen. Vi anser att detta leder till ökad kvalitet och underlättar arbetet i projekteringen, byggskedet och förvaltningen.

Genom att upprätta en brandmodell slipper projektet att utläsa information från skisser och kan i stället lyfta in brandinformationen direkt i respektive disciplins modell eller i en samordningsmodell för ex. kollisionskontroller. Man slipper även tolka viss information som ex. brandklass på dörrar ur textdokument då denna information kan importeras från vår brandmodell.

Kontakta oss här för en offert. Du kan alltid nå oss direkt på info@bengtdahlgren.se.

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.