Geoenergi & geoteknik

Gratis energi med geoenergi och geoteknik

Att i detalj känna till markens egenskaper är en förutsättning för att byggbranschen ska kunna utveckla hållbar infrastruktur och hållbara fastighetsprojekt. Vår geogrupp har spetskompetens inom mark och grundvattenrelaterade frågor och hjälper våra kunder att från tidigt skede genomföra projekt med ett effektivt och hållbart utnyttjande av marken.

Geoenergi

Bengt Dahlgren har specialistkompetens inom förundersökningar i mark och projektering av geoenergianläggningar. Vår geoenergigrupp består av flera civilingenjörer, en doktorand och en teknologidoktor inom bergvärmepumpsteknik. Vi är engagerade i ett flertal projekt där innovation möter standardlösningar. Vi forskar aktivt i våra egna utvecklingsprojeket vilket gör att vi ligger långt fram i det tekniska kunnandet.

Geoenergi omfattar utnyttjande av gratis energi som finns i marken, genom system för bergvärme, bergkyla, energilagring i mark (lågt och högtempererat), grundvatten mm. Med Bengt Dahlgren som din partner i projekteringen av en geoenergianläggning får du en aktiv och engagerad aktör som ser till kvalitets, miljö- och energiaspekter. Fokus läggs också på projektekonomin, hållbarhet och lönsamheten i den blivande geoenergianläggningen.

Kontakta oss

Kontakta oss här för en offert. Du kan alltid nå oss direkt på info@bengtdahlgren.se.

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.