Projekteringsledning

Projekteringsledning för hela ditt projekt

Det är i projekteringsfasen som ramarna beslutas för hur fastigheten ska se ut. Det är därför viktigt att redan från start ha ett helhetsperspektiv på projekt med fokus på energieffektiva och hållbara systemlösningar. Här hjälper vår kompetens oss att planera och säkerställa att alla beslut tas utifrån ett långsiktigt perspektiv med fokus på miljö och hållbarhet. 

Projekteringsledning

I projekteringsfasen så är möjligheterna stora till att förändra och förbättra, senare i projektet blir det allt dyrare och mer omfattande att göra ändringar. Det är i projekteringsfasen som man sätter projektets förutsättningar, ramar och mål. Det är därför oerhört viktigt att säkerställa att projekteringen bedrivs korrekt och med en kompetent projekteringsledare. Våra projekteringsledare hjälper er att styra och leda projekteringen och framtagandet av alla handlingar inom projektet.

Ljusdesign

Ljusdesign är en viktig del i vår projektering där vi är med och planerar och projekterar moderna belysningssystem i de flesta av våra projekt som kontor, skolor och offentliga miljöer mm. Vi gör även ljusberäkningar och modellerar upp miljöer i 3D vid behov.

Kraftförsörjning

När det gäller el- och kraftförsörjning av en fastighet är det viktigt se till kundens och fastighetens effektbehov och anpassa projektering för en väl avvägd lösning som stämmer överens med energikrav och flexibilitet. En överdimensionerad anläggning blir ofta onödigt kostsam medans ett underdimensionerat kraftsystem inte klarar av att försörja fastigheten på ett tillfredsställande sätt.

På Bengt Dahlgren inleder vi alltid uppdragen med att göra en effektberäkning för att säkerställa fastighetens energibehov och vi ser även över redundansbehov som reservkraft med UPS, generatorer mm.

Beräkningar & simuleringar

Att beräkna och simulera energi, klimat, dagsljus och luftflöden (CFD) är en viktig del av vårt arbete. Bengt Dahlgren eftersträvar alltid att skapa ett bra inneklimat samtidigt som vi minimerar energianvändningen. Detta gäller allt från bostäder till laboratoriemiljöer.

Vi har under lång tid utvecklat en metod för att kunna utföra mycket noggranna simuleringar av luftflöden i och kring byggnader. Luftflödesstudier är speciellt användbara i stora och komplexa rum men även i lokaler med höga krav på klimat och komfort. Metoden kan även användas för att studera temperaturfördelningen i rum, förbättra noggrannheten i byggnadsenergisimuleringar samt ligga till grund för detaljerade komfortsimuleringar.

Dagsljus- & solstudier

Bengt Dahlgren är idag ledande i Sverige vad det gäller användandet av dagsljus. Studier visar att människor mår bättre om de vistas i dagsljus, oavsett om det är hemma eller på kontoret. Vi kan säkerställa att dagsljuset i en byggnad uppfyller myndighetskrav enligt Boverket och Arbetsmiljöverket, samt dagsljuskraven enligt LEED, BREEAM och Miljöbyggnad. 

Våra studier hittar den perfekta lösningen för att minska energianvändningen samtidigt som de ger människor ljusa miljöer att trivas i.  

Övervakning

Vi tar fram dokumentation och produkter inom fastighetsautomation som ger förutsättningar för bra kalkyler och korrekt utförande. Bland annat tekniska beskrivningar, systemhandlingar, ramhandlingar och utförandehandlingar, samt driftkort där systemets uppbyggnad, placering och betjäningsområde framgår.

Kontakta oss

Kontakta oss här för en offert. Du kan alltid nå oss direkt på info@bengtdahlgren.se.

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.