Säkerhet & dörrmiljö

Säkra din byggnad med oss

Tillsammans ser vi till att din byggnad är rätt utrustad med lås- och dörrmiljöer samt inbrottslarm. Det infattar säkerhet, passersystem, flödesanalyser och mycket mer. Vi hjälper dig som kund att se över behovet av säkerhet, både strategiskt och organisatoriskt, men även det fysiska skyddet. 

Säkerhet & dörrmiljö

På Bengt Dahlgren säkerställer vi att din byggnad har säkra lås- och dörrmiljöer samt inbrottslarm. Vi rådger och hjälper dig med underlag, standarder, funktionsbeskrivningar och dokumentation. 

Vi kan hjälpa dig som kund med:
 • Sammanställning och analys av kravbilder av exempelvis lag-, myndighets-, försäkrings- och verksamhetskrav.
 • Fabrikatoberoende rådgivning och projekteringsstöd utifrån ert behov.
 • Utbildning för förvaltare, projektledare, inköpare och fastighetstekniker.
 • Inventering av befintlig säkerhet och rutiner inför säkerhetshöjande åtgärder.
 • Framtagning av standarder för exempelvis dörrmiljöer, säkerhetslösningar och rutiner.
 • Flödesanalyser för verksamheter och personflöden.
 • Behörighetszoner, larm och säkerhetszoner.
 • Projekteringsunderlag som tex. funktionsbeskrivningar, systemhandlingar, förfrågningsunderlag, bygghandlingar och relationshandlingar.
 • Granskning av handlingar – funktionskontroller som tredjepartsgranskning.
 • Granskning av handlingar för effektivare och mer kostnadseffektiva lösningar för beställare.
 • Hjälp och stöd vid upprättande av låssystem.
Tele- & säkerhetssystem 

Säkerhet och teleinstallationer inom fastigheter har med åren blivit allt mer komplicerade. På Bengt Dahlgren projekterar vi samtliga tele- och säkerhetssystem inom fastigheter såsom brandlarm, utrymningslarm, passage och inbrott. Allt för att din fastighet ska bli så säker som möjligt. 

Vi hjälper dig som kund att se över behovet av säkerhet, både strategiskt och organisatoriskt men även det fysiska skyddet. Vi erbjuder stöd i beslutsprocessen med rådgivning och underlag och vi kan även ta fram standarder, funktionsbeskrivningar och dokumentation.

Vi kan hjälpa dig som kund med:
 • Sammanställning och analys av kravbilder av exempelvis lag-, myndighets-, försäkrings- och verksamhetskrav.
 • Fabrikatoberoende rådgivning och projekteringsstöd utifrån ert behov.
 • Utbildning för förvaltare, projektledare, inköpare och fastighetstekniker.
 • Inventering av befintlig säkerhet och rutiner inför säkerhetshöjande åtgärder.
 • Framtagning av standarder för exempelvis dörrmiljöer, säkerhetslösningar och rutiner.
 • Flödesanalyser för verksamheter och personflöden.
 • Behörighetszoner, larm och säkerhetszoner.
 • Projekteringsunderlag som tex. funktionsbeskrivningar, systemhandlingar, förfrågningsunderlag, bygghandlingar och relationshandlingar.
 • Granskning av handlingar – funktionskontroller som tredjepartsgranskning.
 • Granskning av handlingar för effektivare och mer kostnadseffektiva lösningar för beställare.
 • Hjälp och stöd vid upprättande av låssystem.
Kontakta oss

Kontakta oss här för en offert. Du kan alltid nå oss direkt på info@bengtdahlgren.se.

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.