Byggherreombud

Vi erbjuder byggherreombud!

Ombudet driver projekt som ombud för byggherren vilket innebär att vi:
 • Övervakar och tillser att projektet genomförs i enlighet med avtalet med hyresgäst.
 • Rekryterar och upphandlar erforderliga konsulttjänster för projektledning och projektering.
 • Tillser att entreprenaden upphandlas genomförs på ett rationellt sätt i enlighet med förfrågningsunderlaget och övriga handlingar.
 • Övervakar och tillser att anlitade entreprenörer, konsulter och andra uppdragstagare utför sina uppdrag enligt sina kontrakt.
 • Informerar, samarbetar och samråder löpande med byggherre och förvaltare.
 • Handhar ekonomisk styrning av projektet.
 • Övervakar att tidsplanen för projektet följs genom att följa upp tider och tidsplanering och vid behov vidta de åtgärder som krävs för att tidsplanen skall kunna innehållas.
 • Tillse att projektet kvalitetssäkras.
 • Tillse att beställning av ändrings- och tilläggsarbeten sker skriftligen och på ett kontrollerat sätt.
 • Tillse att nödvändiga besiktningar görs och dokumenteras, samt tillse att förekommande besiktningsanmärkningar som beror på entreprenören/entreprenörerna eller leverantörerna åtgärdas på deras bekostnad (när så är möjligt enligt respektive avtal).
 • Färdigställer och överlämnar projektet till förvaltaren.

Byggherreombudet säkerställer att alla delar i projektet är färdigställda och redo att tas i bruk.

  Kontakta oss

  Kontakta oss här för en offert. Du kan alltid nå oss direkt på info@bengtdahlgren.se.

  © 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.