•  

Bengt Dahlgren håller lunchföreläsning under SM-veckan

Den 27:e februari kommer vi på Bengt Dahlgren att hålla en lunchföreläsning under SM-veckan i Uppsala.

Russell Fatkoulin med kollega kommer att berätta om Bengt Dahlgren och vårt hållbarhetsarbete, vi vill vara det mest hållbara företaget i branschen, hur jobbar vi för det?