•  

Brandskydd för bostadshus

Brandskydd för bostadshus

Den 16 maj kommer vi att hålla den välbesökta och populära kursen Brandskydd för bostadshus i Göteborg.

Kursen riktar sig till fastighetsägare, projektledare, arkitekter, teknikkonsulter, entreprenörer, byggnadsnämnder, bostadsrättsföreningar, kontrollansvariga, räddningstjänster, m.fl.

För mer information och anmälan klicka här.