•  

Frukostmöte

Den 21 september håller vi, på vårt Göteborgskontor, ett frukostmöte där vi pratar om vad vi på Bengt Dahlgren kan erbjuda under bygg och förvaltningsskedet.

En fastighet är ofta en stor investering och det är många inblandade parter och funktioner som skall samverka för att slutresultatet skall bli bra.
Om någon del i kedjan brister kan det innebära problem och stora kostnader. Vi berättar om våra tjänster under bygg och förvaltningsskedet som hjälper dig att få rätt funktioner och det du betalat för.

Tryck här för anmälan.