•  

Smarta städer

Vi finns på plats på mässan Smarta städer  – Ekobygg, Sveriges nya mötesplats för morgondagens uppkopplade stad och hållbart byggande.

Mer info kommer