CIX – verktyg för cirkulärt byggande

Det finns ett behov av att öka kunskapen om och användandet av cirkulära material i byggprojekt. Cirkularitet handlar om att minimera avfall, öka återanvändningen av material samt arkitektur som möjliggör demontering och flexibilitet. För att skapa bästa förutsättningarna för ett cirkulärt arbete och kunskapshöjning togs ett verktyg för cirkularitet – CIX – fram. Verktyget togs fram för en testbädd/ett testhus men erfarenheter och verktygen skulle spridas och kunna användas i andra projekt. Verktyget inkluderar återvunnet material, återanvändning av material, flexibla samt demonterbara konstruktioner av material som tål att återanvändas. Utvecklingsprojektet som finansierats av Boverket sträckte sig från januari 2019 till juni 2020 och deltagande parter var: ETTELVA Arkitekter, Riksbyggen, Lokalförvaltningen Göteborgs Stad och Bengt Dahlgren. 

Efter utvecklingsprojektets avslut gick ETTELVA Arkitekter tillsammans med Bengt Dahlgren vidare och utvecklade CIX-verktyget till ett digitalt webbverktyg som är gratis att använda.  

För mer info och tillgång till verktyget: www.hallbarbyggnation.se 

 

Projektutförare:​Maria Perzon, Anna Högberg, ETTELVA Arkitekter 

Deltagare: ETTELVA Arkitekter samt Bengt Dahlgren

Tidsram​: 2019/01 – 2020/06 (projekt åt boverket, numera internt innovationsprojekt som pågår) 

Kontaktperson

Maria Perzon

Maria Perzon

Miljö & Hållbarhet

Göteborg

031-720 25 64
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se

Fler projekt

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.