Digitaliserat arbetssätt vid brandprojektering – brand projekterar brand

Bengt Dahlgren tillsammans med Briab, Skanska och Veidekke har tagit fram en skrift som syftar till att bidra till branschens utveckling och sätta nya arbetssätt och metoder för brandprojektering.

Bengt Dahlgren tillsammans med Briab, Skanska och Veidekke har tagit fram en skrift som syftar till att bidra till branschens utveckling och sätta nya arbetssätt och metoder för brandprojektering.

”Traditionellt har brand varit en rådgivande funktion vid sidan av och inte ritat något. Med denna skrift, som vi hoppas bidrar till ett nytt arbetssätt i hela byggbranschen, vill vi sätta ramarna för hur vi redan nu kan ställa om och anamma nya arbetssätt, verktyg och tankesätt. Digitaliseringen och utvecklingen av verktygen fortsätter gå starkt framåt och vi tror att branschen är mogen nu!” säger Bengt Dahlgrens Erik Almgren som varit del i arbetet.

I skriften föreslås ett processkifte med en ny gränsdragning där brandsakkunniga fortfarande agerar rådgivande och sakkunniga men också aktivt projekterar in brandkrav, -lösningar och -produkter i BIM-modellen. Detta ger en utökad och aktiv BIM-modell med produktions- och förvaltningsunderlag för brandprodukter och -funktioner. Vi ser redan nu värdet i att brandkonsulten är en aktiv del i den nya verkligheten och att brandskyddet levereras mer detaljerat och i modellform.

”Jag är mest stolt över att vi lagt bolagsgränser och konkurrens åt sidan för att gemensamt försöka utveckla branschen till allas potentiella nytta” avslutar Erik.

Läs skriften inklusive bilagor här.

 

 

Kontaktperson

Erik Almgren

Erik Almgren

Avdelningschef

Brand

Malmö

040-6351720
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se

Fler projekt

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.