Forskning & Utveckling

Vi driver samhällsutveckling!

Bengt Dahlgrens engagemang inom forskning och utveckling (FoU) kommer sig av ett stort tekniskt intresse, engagemang och nyfikenhet samt kunddrivna frågor.

Vårt FoU-arbete har som syfte att generera samhällsnytta genom att stödja teknikutveckling. Att ligga i framkant av teknikutvecklingen öppnar kontinuerligt nya dörrar för både företaget och branschen och ligger även i linje med Bengt Dahlgrens värderingar.

Vi driver egna projekt men är även aktiva inom utbildning och forskningsprojekt hos olika högskolor så som Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Chalmers Tekniska Högskola (CTH) och Lunds Tekniska Högskola (LTH). Vi samarbetar med och är aktiva även inom myndigheter och branschorganisationer och publicerar material av allmänt intresse för näringslivet.

Vårt deltagande i branschträffar och vetenskapliga konferenser bidrar med kunskapsspridning och publikationer som driver utvecklingen framåt.

 

Exempel på FoU-projekt där vi är/har varit engagerade

Tryckbärande borrhål för högtemperaturlager

HSB Living Lab – Resan mot framtidens boende

Hoppet – Sveriges första fossilfria förskola

Positive footprint housing

FED – Fossil free Energy Districts

 

Exempel på artiklar som vi har författat

Development of a thermal conductivity map of Stockholm

High temperature borehole thermal energy storage – A case study

The Newton-Raphson method applied to the time-superposed ILS for parameter estimation in thermal response tests

Trycksättning av trapphus – Risker och möjligheter

Brandgasventilation i osprinklade industrilokaler

Optimering av brandgasventilation i stora industrier

 

Vi är delägare i

Johanneberg Science Park

 

Vi stödjer även

Solar energy and ground source heat pumps for Swedish multi-family housing

Resurseffektiva kyl- och värmepumpsystem samt kyl- och värmelager

Alternative secondary fluids

Deep Borehole Heat Exchanger

Centre for management of the built environment – CMB

Centrum för boendets arkitektur

  • Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär. Vi återkopplar alltid så fort vi kan.