Återbruk – en temadag

15 Nov 2022, 09:00 - 16:30, Stockholm

♻ Temadag Återbruk: Louise Holmstedt föreläser om återbruk av installationer – Du har väl skrivit upp den 15 november i kalendern? Om inte, så är det dags att boka in årets temadag!

Louise Holmstedt, hållbarhetsansvarig för Bengt Dahlgrenkoncernen, är en av föreläsarna. Hennes förhoppning är att inspirera och sprida kunskap så att fler vågar och börjar återbruka installationer. Louise kommer bl.a. ge en introduktion till återbruk av installationer och en överblick till hur man kommer i gång med återbruket av dessa typer av produkter.

Varför är det viktig att ha koll på återbruk?

  • Vi måste börja värdera resurser som vi tar ut från naturen högre, framför allt i vår resursintensiva bransch. Återbruk är ett sätt att göra det på och se till att produkter och material verkligen nyttjas till fullo.

Vad är de vanligaste problemen inom ämnesområdet?

  • Ofta är det att komma i gång och att lägga ambitionsnivån rätt. Är målet för högt finns risken att det blir för svårt. Allt som återbrukas är bättre än inget så sätt lagom tuffa mål för projekten och bygg på så sätt kunskap.

Finns det några spännande nyheter att berätta om inom återbruk?

  • Kanske ingen specifik nyhet men hela området är ju spännande just nu! Återbruksfrågan mognar mer och mer och det känns som att branschen och marknaden börjar bli  redo för att våga satsa i större utsträckning.

 

Läs mer och anmäl dig här.

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.