Building Ventilation post Corona – Live-session med KTH Live-in Lab

28 Jan 2021, 10:00-12:00, Digitalt

Byggnader efter Covid-19 – hur designar vi ventilationssystem som minimerar effekter relaterade till virus och bakterier?

Aldrig förr har inomhusmiljö med fokus på god ventilation varit så viktig som det senaste året. Att minimera coronavirusets spridning inomhus är en stor utmaning, och därför har fem forskare från KTH och LTH och två industriexperter bestämt sig för att agera. Den 28 januari samlas forskarna och experterna i ett ”Live-Session” för att diskutera problemaspekter kring virusspridning, ventilationssystem, boendebeteende osv. Detta med syfte att starta ett gemensamt forskningsprojekt och bidra till att framtidens byggnader uppförs med kommande pandemier i beaktning. Kort sagt, att byggnadsventilationen möjliggör riskfri inomhusvistelse trots virus likt corona.

Som moderator och inledande talare deltar Jonas Anund Vogel, föreståndare för KTH Live-in Lab och Forsknings- & Innovationschef på Bengt Dahlgren. Tomas Engdahl från Bengt Dahlgren, senior specialist på ventilation, bidrar med över 30 års samlade erfarenheter relaterat till byggnader och ventilation. Tomas kommer bland annat berätta om luftbehandlingsprocessen med ingående komponenter och deras inverkan på smittspridning. Han kommer också jämföra detta med renrumsteknik, UV-behandling och andra tekniker.

KTH Live-In Lab ”Live-sessions” är ett sätt att föra samman akademi och industri, utbyta erfarenheter och komma fram till nya lösningar och projekt. Läs mer nedan.

Läs gärna mer och anmäl dig här.

 

 

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.