Digital Ekofrukost – Klimatinjusteringsgruppens arbete för bättre inneklimat

28 Maj 2020, 08:00-09:00, Digitalt

KIG - Klimatinjusteringsgruppen

Vi håller nu våra populära Ekofrukostar digitalt via Teams som Webinarier!

Denna gång berättar vår Styr- och Energigrupp om vår syn på värdet att i mindre grupperingar samlas för att tillsammans ta fram strategier för att skapa gott klimat genom optimerade funktioner med låg energiprestanda.

Tillsammans med er projekt-, drift- och förvaltningsorganisation kan vi diskutera fram smarta lösningar och analysera eventuella brister. Vi skapar underlag för utförande och kontroller i nya eller gamla fastigheter i samband med om- eller nybyggnation.

Medverkar gör;
Richard Johansson, Energispecialist
Jonas Aalto, Styrspecialist
Ulf Järnberg, Energispecialist
samt moderator Tor Landin, Energispecialist

Föreläsningen startar 08.00 och håller på ca 40 min. Det finns självklart möjlighet att ställa frågor. Föreläsningen är helt digital och hållas via Teams.

Kan du inte delta? Lugn! Vi spelar in presentationen och kan skicka till dig i efterhand, kontakta då Martina så ordnar vi det.

Du anmäler dig och eventuella kollegor här.

Varmt välkommen!

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.