Kostnadsfritt webinarie: EU Taxonomin – Hur svårt kan det vara?

16 Dec 2021, 08:00-09:00, Digitalt

Vad innebär EU Taxonomin för er som fastighetsbolag och hur kan ni praktiskt gå tillväga för att efterleva den?

Syftet med EU:s taxonomi är att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar genom ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Taxonomin är ett viktigt verktyg för att nå EU:s klimatmål och målsättningarna inom EU:s gröna tillväxtstrategi, den gröna given.

För att en viss ekonomisk verksamhet ska klassificeras som miljömässigt hållbar så ska den bidra väsentligt till ett eller flera av sex fastställda miljömål, inte orsaka betydande skada för något av de övriga målen, samt uppfylla vissa minimikrav inom hållbarhet.

Under detta webinarie kommer vi att gå igenom:

  • Bakgrunden till EU taxonomin
  • Taxonomins 6 mål
  • Hur fastighetsbolag berörs
  • Tidslinje för taxonomin framöver
  • Hur Bengt Dahlgren praktiskt kan hjälpa er att mappa taxonomin mot er verksamhet och efterleva taxonomins kriterier

Daniel Oppenheim och Kristin Boman från Bengt Dahlgren kommer att föreläsa och guida er igenom EU Taxonomin och vårt framtagna verktyg.

Föreläsningen startar 08.00 och håller på ca 60 min inklusive tid för frågor. Föreläsningen är helt digital och kostnadsfri. Du anmäler dig nedan och får då en kalenderkallelse till den mail du anger. Webinariet spelas in och kan ses i efterhand, anmäl dig så får du då länken av oss efter föreläsningen.

Varmt välkommen att anmäla dig här.

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär. Vi återkopplar alltid så fort vi kan. Skriv gärna vilken ort det gäller så kan vi hjälpa dig snabbare.