Kostnadsfritt webinarium för dig som förvarar och hanterar brandfarliga gaser

25 Aug 2020, 12:00-13:00, Digitalt

Har din verksamhet koll på den nya föreskriften gällande hantering av brandfarliga gaser och aerosoler MSBFS 2020:1? Har ni hunnit sätta er in i vilka skillnader som finns jämfört med de föreskrifter som ersätts?

I vårt webinarium presenterar Helena Hermanson översiktligt den nya föreskriften och de förändringar och nyheter som kan komma att påverka din verksamhet. Det handlar om allt från ett antal förtydligade krav på installationer (så som rördragning i väggar, ventilation och vad den ska mynna, krav på avstängningsventil) till utökade krav på riskutredning och klarlägganden om vad som förväntas av en föreståndare. Krav på skyddsavstånd och brandcellsavskiljning redovisas på ett nytt och mer heltäckande sätt och innehåller några lättnader.

Helena har arbetat med brandfarlig vara i över 17 år och vi kan inte tänka oss någon bättre att guida er igenom denna nya föreskrift. Helena kan ni även kontakta om ni har mer specifika frågor som ni behöver få besvarade, eller om ni behöver hjälp med något annat gällande exempelvis tillstånd för brandfarlig vara.

Medverkar gör:
Helena Hermansson, Brandingenjör & Riskingenjör
moderator Sofia Wennerbeck, Riskingenjör

Webinariet är helt kostnadsfritt, startar 12:00 och håller på i ca 1 timme. Det finns självklart tid för diskussion och frågestund på slutet.  Webinariet är helt digitalt och hålls via Teams.

 

Anmäl dig och dina kollegor här.

 

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.