Smart City Stockholm – Sveriges mötesplats för smarta städer och urban innovation

20-22 Okt 2020, 08:00-17:00, Stockholm

Bengt Dahlgren deltar på mässan Smart City Stockholm som hålls den 20-22 oktober på Stockholmsmässan.

Smart City Stockholm är mötesplatsen för alla som är engagerade i utvecklingen av framtidens smarta städer. Bostadsbyggande, välfärdstjänster och kollektivtrafik är några av de faktorer som ställer krav på stadens infrastruktur och driver på digitaliseringen och utvecklingen mot en mer effektiv och hållbar stad.

Framtidens transportlösningar, smarta fastigheter, digital transformation och en bättre och mer hållbar stadsmiljö är några av de ämnen som kommer att tas upp på seminarier, i workshops och i utställningar. Smart City Stockholm handlar om innovation, en viktig drivkraft till ekonomisk tillväxt och välstånd men även till ett miljömedvetet och hållbart samhälle.

Mötesplatsen Smart City Stockholm sker i samband med Skydd, en säkerhetsmässa som har funnits i 50 år.

 

Läs gärna mer om Smart City Stockholm här.

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.