Webinarie – Hållbar fastighetsutveckling genom strategiska vägval brandskydd

30 Sept 2021, 08.30-09.30, Digitalt

I alla våra projekt är hållbarhet numera en naturlig fråga som ska beaktas. För en hållbar stadsutveckling så är detta inte en fråga enbart kopplat till nybyggnation utan minst lika viktigt är att ta vara på och utveckla det befintliga fastighetsbeståndet. Vi ser av erfarenhet att befintliga fastigheter har behov av åtgärder för att öka t.ex. energieffektivitet, anpassning av lokaler för nya verksamheter, flexibel användning, påbyggnad i tätbebyggda områden osv.

Brandskyddet är då en fråga som kan få en väsentlig påverkan vid denna typ av åtgärder. Genom att vara medveten om vilka krav som finns kan vi i ett tidigt skede när olika typer av ombyggnadsåtgärder och lokalanpassningar planeras undvika fallgropar som kan uppstå på vägen. Genom erfarenheter från några praktiska exempel hoppas vi kunna hjälpa er att riskminimera och göra medvetna strategiska vägval avseende brandskydd för framtida ombyggnadsprojekt.

Vi har även nöjet att ha med oss Jan Johansson från stadsbyggnadskontoret i Göteborg samt Carl Martin projekt- och projekteringsledare samt kontrollansvarig från Protek som kommer kunna bistå med sina kunskaper kopplat till myndighetsfrågor och projektering.

Föredragshållare:

  • Malin Vester samt Andreas Reuterberg, Bengt Dahlgren
  • Jan Johansson Byggnadsinspektör, Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad
  • Carl Martin projekt- och projekteringsledare samt kontrollansvarig, Protek

Under webinariet kommer det finnas möjlighet att ställa frågor via chat. Vill ni i förväg skicka in frågor får ni gärna göra det direkt i er anmälan så kommer vi i mån av tid belysa dessa under webinariet.

Föreläsningen startar 08.30 och håller på ca 60 min inklusive tid för frågor. Föreläsningen är helt digital och kostnadsfri. Du anmäler dig nedan och får då en kalenderkallelse till den mail du anger. Webinariet spelas in och kan ses i efterhand, anmäl dig så får du då länken av oss efter föreläsningen.

Varmt välkommen att anmäla dig här.

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär. Vi återkopplar alltid så fort vi kan. Skriv gärna vilken ort det gäller så kan vi hjälpa dig snabbare.