Workshop – Klimateffektivt byggande

19 Maj 2022, 09:00-14:00, Stockholm
Bengt Dahlgren anordnar en workshop i anknytning till konferensen Hållbart samhällsbyggande på tema Klimateffektivt byggande.

Med utgångspunkt i erfarenheterna från bygget av den fossilfria förskolan Hoppet i Göteborg får deltagarna hjälp att navigera i de frågor som dyker upp när man vill bygga mindre klimatbelastande. Vi djupdyker i strategier för klimateffektivt byggande med utgångspunkt i ”Guide för klimateffektivt byggande” och ”Kunskapspaket för arkitektur, konstruktion och materialval för minskad klimatpåverkan”. Fakta och inspiration varvas med workshopinslag där deltagarna har möjlighet att utbyta erfarenheter om klimateffektivt byggande från verkligheten för att komma ännu ett steg längre.

Ur innehållet:
– Bakgrund till klimatfrågan i byggbranschen
– Klimatberäkning som beslutsunderlag
– Guide för klimateffektivt byggande med sju strategier och en systematisk checklista
– Kunskapspaket för arkitektur, konstruktion och materialval för minskad klimatpåverkan
– Resultat från den fossilfria förskolan Hoppet
– Guide för återbruk installationer
– Metodik för återbruk för offentliga fastighetsägare

Workshopledare:
Maria Perzon, hållbarhetschef, Bengt Dahlgren AB
Gerda Ingelhag, miljökonsult, Bengt Dahlgren AB
Hanna Ljungstedt, miljöutredare, Lokalförvaltningen Göteborg

Workshopen pågår mellan kl. 09.00-14.00 med inbyggda pauser i agendan.

 

Läs mer och anmäl dig här.

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.