Göteborg

I Göteborg finns ett av Sveriges mest energisnåla kontor – vårt eget kontorshus! Här har vi skapat en riktigt klimatsmart fastighet, energieffektiv och med ett behagligt inomhusklimat.

Våra medarbetare har lång erfarenhet och spetskompetens inom miljöteknik och hållbart byggande. Det gör att vi ofta är med och skapar en hållbar stadsutveckling redan på planeringsstadiet. Även enskilda projekt, i stort som smått, är intressanta för oss. Våra tekniska konsulter har specialkompetens inom flera områden, till exempel medicinska gaser. Vi gör många typer av energiuppdrag och miljöklassningar och hjälper fastighetsägare att minska energianvändning och miljöpåverkan. Den stora utmaningen i dag är att tänka klimatsmart och skapa en hållbar miljö.

Att ta till vara de traditionella kunskaperna inom bygg och förvaltning och kombinera dem med nytänkande ser vi som vår styrka nu och i framtiden.

Kontaktpersoner

Andreas Reuterberg

Andreas Reuterberg

Avdelningschef

Brand

Göteborg

031-720 25 08
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Christian Johansson

Christian Johansson

COO Bengt Dahlgren Göteborg AB

VVS

Göteborg, Borås

031-720 26 87
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Daniel Almheden

Daniel Almheden

Team manager

Bygg- & Projektledning

Göteborg

031-792 27 23
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Henrik Jönsson

Henrik Jönsson

Team manager

Energi, Kyl- & Värmepumpsteknik

Göteborg

031-720 25 56
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Jakob Pontusson

Jakob Pontusson

Geoenergi & Geoteknik

Göteborg

031-720 26 64
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Jennie Werner

Jennie Werner

Avdelningschef

Brand

Göteborg, Borås, Varberg

031-720 26 53
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Maria Skarrie

Maria Skarrie

Team manager

Miljö & Hållbarhet, Energi

Göteborg

031-720 25 54
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Mattias Torberntsson

Mattias Torberntsson

BIM

Göteborg

031-720 25 84
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Per-Anders Marberg

Per-Anders Marberg

VD Bengt Dahlgren Brand & Risk AB

Risk Management, Brand, Sprinkler

Alla orter, Göteborg

0317202546
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Samuel Reinwalds

Samuel Reinwalds

Affärsutvecklare

Administration

Göteborg, Borås, Växjö

031-720 25 35
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Tina Hering

Tina Hering

Kalkyl

Göteborg

031-720 25 29
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Pernilla Nordström

Pernilla Nordström

Ekonomichef Bengt Dahlgren Göteborg AB

Administration

Göteborg

031-720 25 40
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Robert Persson

Robert Persson

Team manager

VVS

Göteborg

031-720 26 25
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Ulrika Hedenberg

Ulrika Hedenberg

Team manager

VVS

Göteborg

031-720 26 56
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Mattias Hallin

Mattias Hallin

Team manager

VVS

Göteborg

031-720 26 14
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Patrick Liljeroth

Patrick Liljeroth

IT-chef

Administration

Göteborg

031-720 25 30
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Peter Cottman

Peter Cottman

Team manager

VVS

Göteborg

031-720 26 30
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Kent Ebbmark

Kent Ebbmark

Team manager

VVS

Göteborg

031-720 26 57
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Anne-Marie Henriksson

Anne-Marie Henriksson

Ekonomichef Brand & Risk

Administration

Göteborg

031-720 26 35
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Martin Ekelund

Martin Ekelund

Team Manager

El

Göteborg, Borås

031-792 27 30
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Jenny Schölander

Jenny Schölander

Risk Management

Göteborg, Borås, Skövde

031-7922912
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Malin Vester

Malin Vester

Marknadsansvarig Brand & Risk

Brand

Göteborg

031-720 26 02
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Anna Nivala

Anna Nivala

VD Bengt Dahlgren Göteborg AB

Administration

Göteborg, Borås, Växjö

031-720 25 90
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.