Jönköping

På Bengt Dahlgren i Jönköping erbjuder vi Bengt Dahlgrens samlade kompetens inom VVS, bygg och förvaltning, samt Brand&Risk.

Vi är ett kontor med medarbetare som varit i branschen länge. Kundunderlaget finns runt om Småland och är organisationer som industrier, kommuner, landsting, bostads- och fastighetsbolag, arkitekter samt entreprenörer.

Våra teknikkonsulter är med hela vägen i byggprocessen, ger kvalificerad rådgivning och hittar optimala lösningar för olika typer av projektering, från idé till förvaltning. Uppdragen kan spänna från att välja bästa tekniska system vid nybyggnationer, till energibesparande åtgärder i känsliga kulturhistoriska byggnader, energieffektivisering, projektledning, samordning, injustering med mera.

Våra engagerade medarbetare följer med intresse vad som sker när det gäller nytänkande inom byggteknik och har ett speciellt intresse för idéer med utpräglad miljöprofil.

Vi använder oss av den digitala informationsbasen BIM (Building Information Model), där all information om byggprojekten samlas. Samtliga inblandade kan sedan plocka ut den information man behöver. Det ger en bra överblick, så att alla lättare kan fatta rätt beslut under byggprocessen.

Inom området styr & övervakning är vår uppgift är att se till att de tekniska installationerna i fastigheten fungerar tillsammans.

Inom Brand & Risk står kundens önskemål i fokus när vi optimerar brandskyddet i både nya och befintliga verksamheter. Inom Brand&Risk har vi spetskompetens och hundra år av sammanlagd erfarenhet med verksamhet inom byggnadstekniskt brandskydd samt systematiskt brandskyddsarbete.

Kontaktpersoner

Kristin Lindström

Kristin Lindström

Avdelningschef

Risk Management

Malmö, Jönköping

040-6351759
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Mario Matisic

Mario Matisic

VD Bengt Dahlgren Jönköping AB

Bygg- & Projektledning

Jönköping

036 – 215 56 12
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Urban Gustafsson

Urban Gustafsson

Kalkyl, Bygg- & Projektledning

Skövde, Jönköping

0500-49 58 19
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Tomas Frisell

Tomas Frisell

VVS, Fastighetsautomation

Skövde, Jönköping

0500-49 58 17
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Stefan Hägg

Stefan Hägg

Energi, Miljö & Hållbarhet, VVS

Skövde, Jönköping

0500-49 58 05
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Andreas Broo

Andreas Broo

Brand

Jönköping, Skövde

036-215 56 15
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Hanna Sand Ekmark

Hanna Sand Ekmark

Administration och Ekonomi

Administration

Jönköping, Skövde

0709-515 801
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.