Kristianstad

Vårt kontor i Kristianstad ger Bengt Dahlgren en lokal närvaro i nordöstra Skåne. Vårt mål är att skapa sunda och trygga miljöer på ett så effektivt sätt som möjligt i de bygg- och fastighetsprojekt som vi är delaktiga i.

Vi har engagerade medarbetare med hög kompetens och bred erfarenhet som har ambitionen att ge våra kunder den mest optimala lösningen avseende inneklimat, energibesparingsåtgärder, byggnadsteknik eller brandskydds utformningar.
Våra olika kompetenser ger oss en styrka som oberoende part i projekt som kräver en väl avvägd installations- och byggteknik.

Vi arbetar med alla typer av projekt och beställarkategorier; såsom stat, kommun, landsting, bostadsbolag, industrier och privata företag.

Kontaktpersoner

Charlotte Reinholdz-Nilsson

Charlotte Reinholdz-Nilsson

Verksamhetschef Installation Syd

VVS

Malmö, Helsingborg, Kristianstad

040-635 17 17
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Emil Stålberg

Emil Stålberg

Sprinkler

Malmö, Helsingborg, Kristianstad

040-635 17 23
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Kristin Lindström

Kristin Lindström

Avdelningschef

Risk Management

Malmö, Jönköping

040-6351759
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Lennart Cederlund

Lennart Cederlund

Fastighetsautomation

Malmö, Kristianstad

040-635 17 48
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Magnus Jönsson

Magnus Jönsson

Geoenergi & Geoteknik, Fastighetsautomation, Kyl- & Värmepumpsteknik, VVS

Kristianstad, Malmö, Helsingborg

044-780 94 33
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Magnus Åberg

Magnus Åberg

VD Bengt Dahlgren Syd AB

Helsingborg, Kristianstad, Malmö

040-635 17 01
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Niclas Trimark

Niclas Trimark

Avdelningschef

Brand

Kristianstad, Helsingborg

044-780 94 32
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Peter Granath

Peter Granath

Fastighetsautomation, Bygg- & Projektledning, Kalkyl, Teknisk förvaltning

Helsingborg, Malmö, Kristianstad

042-444 29 52
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.