Kristianstad

Vårt kontor i Kristianstad ger Bengt Dahlgren en lokal närvaro i nordöstra Skåne. Vårt mål är att skapa sunda och trygga miljöer på ett så effektivt sätt som möjligt i de bygg- och fastighetsprojekt som vi är delaktiga i.

Vi har engagerade medarbetare med hög kompetens och bred erfarenhet som har ambitionen att ge våra kunder den mest optimala lösningen avseende inneklimat, energibesparingsåtgärder, byggnadsteknik eller brandskydds utformningar.
Våra olika kompetenser ger oss en styrka som oberoende part i projekt som kräver en väl avvägd installations- och byggteknik.

Vi arbetar med alla typer av projekt och beställarkategorier; såsom stat, kommun, landsting, bostadsbolag, industrier och privata företag.

Kontaktpersoner

Charlotte Reinholdz-Nilsson

Charlotte Reinholdz-Nilsson

VVS

Malmö, Helsingborg, Kristianstad

040-635 17 17
charlotte.reinholdz.nilsson@bengtdahlgren.se
Emil Stålberg

Emil Stålberg

Sprinkler

Malmö, Helsingborg, Kristianstad

040-635 17 23
emil.stalberg@bengtdahlgren.se
Emil Mikaelson

Emil Mikaelson

BIM

Malmö, Helsingborg, Kristianstad

040 – 635 17 38
emil.mikaelson@bengtdahlgren.se
Kristin Lindström

Kristin Lindström

Risk Management

Malmö, Kristianstad, Jönköping, Skövde, Växjö

040-6351759
kristin.Lindstrom@bengtdahlgren.se
Lennart Cederlund

Lennart Cederlund

Fastighetsautomation

Malmö, Kristianstad

040-635 17 48
Lennart.Cederlund@bengtdahlgren.se
Magnus Jönsson

Magnus Jönsson

Geoenergi & Geoteknik, Fastighetsautomation, Kyl- & Värmepumpsteknik, VVS

Kristianstad, Malmö, Helsingborg

044-780 94 33
magnus.jonsson@bengtdahlgren.se
Magnus Åberg

Magnus Åberg

VD Bengt Dahlgren Syd AB

Helsingborg, Kristianstad, Malmö

0406351701
magnus.aberg@bengtdahlgren.se
Mattias Jönsson

Mattias Jönsson

Energi, Miljö

Malmö, Kristianstad

040-635 17 32
mattias.jonsson@bengtdahlgren.se
Niclas Trimark

Niclas Trimark

Brand

Kristianstad

044-780 94 32
niclas.trimark@bengtdahlgren.se
Peter Granath

Peter Granath

Fastighetsautomation, Bygg- & Projektledning, Kalkyl, Teknisk förvaltning

Helsingborg, Malmö, Kristianstad

042-4442952
peter.granath@bengtdahlgren.se
Ted Agerklint

Ted Agerklint

El

Helsingborg, Malmö, Kristianstad

042-444 29 51
ted.agerklint@bengtdahlgren.se
  • Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär. Vi återkopplar alltid så fort vi kan.