Lund

Vårt kontor i Lund ger Bengt Dahlgren en lokal närvaro i den expansiva universitetsstaden. Vårt mål är att skapa trygga miljöer på ett så effektivt sätt som möjligt i de bygg- och fastighetsprojekt som vi är delaktiga i.

Vi har engagerade medarbetare med hög kompetens och bred erfarenhet som har ambitionen att ge våra kunder den mest optimala lösningen avseende brandskydd och riskhantering. Våra olika kompetenser ger oss en styrka som oberoende part i både byggprojekt och verksamhetsförvaltning.

Vi arbetar med alla typer av projekt och beställarkategorier; såsom stat, kommun, landsting, bostadsbolag, industrier och privata företag och har även en nära anknytning till Lunds universitet som är grogrunden för våra framtida medarbetare.

Kontaktperson

Joakim Sender

Joakim Sender

Brand

Lund

040-635 17 26
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.