Skellefteå

Kontoret i Skellefteå startades upp under 2018 och är ett av våra mindre kontor. Skellefteå är idag en modern och snabbväxande region som också har ett av norra Sveriges starkaste och mest teknikintensiva näringsliv.

I staden finns också en mix av framgångsrika världsledande företag, högt tekniskt kunnande, spetsteknologier och internationella besökare från hela världen. Sett till antal medborgare har Skellefteå i många år legat högt på listan över landets mest företagstäta kommuner.

Kontoret är litet men flexibelt och erbjuder all Bengt Dahlgrens kompetens och alla våra tjänster. Vi har ett  välutvecklat och nära samarbete med våra övriga kontor. Vi arbetar med alla typer av projekt och beställarkategorier;  stat, kommun, landsting, bostadsbolag, industrier och privata fastighetsbolag.

Kontaktpersoner

Hanna Nauckhoff

Hanna Nauckhoff

Teknik- och Utvecklingschef Sprinkler

Sprinkler

Stockholm, Åre/Östersund, Linköping, Norrköping, Skellefteå

08-588 881 55
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Lars Kjellgren

Lars Kjellgren

vVD Bengt Dahlgren Stockholm AB

Administration

Stockholm, Skellefteå

08-588 88 102
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Lars Strömdahl

Lars Strömdahl

Risk Management

Stockholm, Åre/Östersund, Skellefteå, Linköping, Norrköping

08-452 62 42
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Peter Sellberg

Peter Sellberg

Brand

Stockholm, Skellefteå, Åre/Östersund, Uppsala

08-588 881 13
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Tomas Spett

Tomas Spett

VVS

Skellefteå

0734-25 81 96
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.