Bengt Dahlgren Göteborg

ADRESS: Krokslätts Fabriker 52
431 37 MÖLNDAL

Telefon: 031 – 720 25 00
Karta: ÖPPNA

Ikoner

Hitta medarbetare »

I Göteborg finns ett av Sveriges mest energisnåla kontor – vårt eget kontorshus! Här har vi skapat en riktigt klimatsmart fastighet, energieffektiv och med ett behagligt inomhusklimat.

Våra medarbetare har lång erfarenhet och spetskompetens inom miljöteknik och hållbart byggande. Det gör att vi ofta är med och skapar en hållbar stadsutveckling redan på planeringsstadiet. Även enskilda projekt, i stort som smått, är intressanta för oss. Våra tekniska konsulter har specialkompetens inom flera områden, till exempel medicinska gaser. Vi gör många typer av energiuppdrag och miljöklassningar och hjälper fastighetsägare att minska energianvändning och miljöpåverkan. Den stora utmaningen i dag är att tänka klimatsmart och skapa en hållbar miljö.

Att ta till vara de traditionella kunskaperna inom bygg och förvaltning och kombinera dem med nytänkande ser vi som vår styrka nu och i framtiden.