• BDAB-JonasKullman-1406-6356_crop

 

Bengt Dahlgren Jönköping

ADRESS: Klubbhusgatan 13
553 03 JÖNKÖPING

Telefon: 0500-49 58 00
Karta: ÖPPNA

Ikoner

HITTA Medarbetare »

Kontakta någon av följande personer för mer information:

Mario Matisic VD
Yvonne Brohede Ekonomi
Agneta Lundén-Hjält Personalchef
Andreas Broo Avdelningschef Brand & Risk
Arne Svärm Brandingenjör

På Bengt Dahlgren i Jönköping erbjuder vi Bengt Dahlgrens samlade kompetens inom VVS, bygg och förvaltning, samt Brand&Risk.

Vi är ett kontor med medarbetare som varit i branschen länge. Kundunderlaget finns runt om Småland och är organisationer som industrier, kommuner, landsting, bostads- och fastighetsbolag, arkitekter samt entreprenörer.

Våra teknikkonsulter är med hela vägen i byggprocessen, ger kvalificerad rådgivning och hittar optimala lösningar för olika typer av projektering, från idé till förvaltning. Uppdragen kan spänna från att välja bästa tekniska system vid nybyggnationer, till energibesparande åtgärder i känsliga kulturhistoriska byggnader, energieffektivisering, projektledning, samordning, injustering med mera.

Våra engagerade medarbetare följer med intresse vad som sker när det gäller nytänkande inom byggteknik och har ett speciellt intresse för idéer med utpräglad miljöprofil.

Vi använder oss av den digitala informationsbasen BIM (Building Information Model), där all information om byggprojekten samlas. Samtliga inblandade kan sedan plocka ut den information man behöver. Det ger en bra överblick, så att alla lättare kan fatta rätt beslut under byggprocessen.

Inom området styr & övervakning är vår uppgift är att se till att de tekniska installationerna i fastigheten fungerar tillsammans.

Inom Brand & Risk står kundens önskemål i fokus när vi optimerar brandskyddet i både nya och befintliga verksamheter. Inom Brand&Risk har vi spetskompetens och hundra år av sammanlagd erfarenhet med verksamhet inom byggnadstekniskt brandskydd samt systematiskt brandskyddsarbete.