Bengt Dahlgren Kristianstad

ADRESS: Magasinsgatan 2
291 32 KRISTIANSTAD

Telefon: 044 – 780 94 30
Karta: ÖPPNA

Ikoner

HITTA Medarbetare »

Vårt kontor i Kristianstad ger Bengt Dahlgren en lokal närvaro i nordöstra Skåne. Vårt mål är att skapa sunda och trygga miljöer på ett så effektivt sätt som möjligt i de bygg- och fastighetsprojekt som vi är delaktiga i.

Vi har engagerade medarbetare med hög kompetens och bred erfarenhet som har ambitionen att ge våra kunder den mest optimala lösningen avseende inneklimat, energibesparingsåtgärder, byggnadsteknik eller brandskydds utformningar.
Våra olika kompetenser ger oss en styrka som oberoende part i projekt som kräver en väl avvägd installations- och byggteknik.

Vi arbetar med alla typer av projekt och beställarkategorier; såsom stat, kommun, landsting, bostadsbolag, industrier och privata företag.

Bengt Dahlgrens kontor i Skåne har startat ett nytt dotterbolag – Fastighetsteknik som arbetar med byggprojektledning, besiktning och miljö. Fastighetsteknik erbjuder ett stort antal tjänster inom bygg- och anläggning. Allt ifrån utredningar inom inomhusmiljö och fukt till projektledning bygg och sanering, entreprenadbesiktningar, Due Dilligence, byggarbetsmiljösamordning, materialinventering och underhåll.