Bengt Dahlgren Linköping

ADRESS: Repslagaregatan 19
582 22 
LINKÖPING
Telefon: 013 – 37 40 50
Karta: ÖPPNA

Ikoner

HITTA Medarbetare »

På Bengt Dahlgren är vi stolta över att få vara med och utveckla region Östergötland.

Medarbetarna på vårt lokala bolag bidrar med sin kompetens i många krävande installationsprojekt och har även specialkompetens inom värmeteknik. Många av våra bygg- och förvaltningsprojekt kretsar kring de sjukhus och den IT- och mobilindustri som finns i regionen.

Våra teknikkonsulter är med hela vägen i byggprocessen, från idé till förvaltning. Uppdragen kan spänna från att välja bästa tekniska system vid nybyggnationer, till energibesparande åtgärder i känsliga kulturhistoriska byggnader. Inom området styr & övervakning är vår uppgift är att se till att de tekniska installationerna i fastigheten fungerar tillsammans.

Vi använder oss av den digitala informationsbasen BIM (Building Information Model), där all information om byggprojekten samlas. Samtliga inblandade kan sedan plocka ut den information man behöver. Det ger en bra överblick, så att alla lättare kan fatta rätt beslut under byggprocessen.