Bengt Dahlgren Skellefteå

ADRESS: Kanalgatan 45A
931 32 SKELLEFTEÅ

Karta: ÖPPNA

Ikoner

Kontoret i Skellefteå startades upp under 2018 och är ett av våra mindre kontor. Skellefteå är idag en modern och snabbväxande region som också har ett av norra Sveriges starkaste och mest teknikintensiva näringsliv.

I staden finns också en mix av framgångsrika världsledande företag, högt tekniskt kunnande, spetsteknologier och internationella besökare från hela världen. Sett till antal medborgare har Skellefteå i många år legat högt på listan över landets mest företagstäta kommuner.

Kontoret är litet men flexibelt och erbjuder all Bengt Dahlgrens kompetens och alla våra tjänster. Vi har ett  välutvecklat och nära samarbete med våra övriga kontor. Vi arbetar med alla typer av projekt och beställarkategorier; såsom stat, kommun, landsting, bostadsbolag, industrier och privata fastighetsbolag.

Kontakta någon av följande personer för mer information:

Tomas Spett  VVS

Emil Andersson VVS

Evelina Söderlund Miljö