Om Bengt Dahlgren

Teknikkonsult inom samhällsbyggnad

Bengt Dahlgren är ett privatägt teknikkonsultföretag som är verksamt inom samhällsbyggnad.
Vi tillhandahåller kvalificerade ingenjörer inom installation, brand & risk, bygg & fastighet och energi & miljö.

Företaget grundades 1952, och har sedan dess vuxit till att bli en av Sveriges ledande oberoende konsulter utan bindningar till vare sig entreprenörer eller tillverkare. Bengt Dahlgren-koncernen har cirka 500 medarbetare som verkar i hela landet men även internationellt. Vår omsättning är cirka 550 miljoner SEK per år (2017).

Vår breda kompetens och vårt stora utbud av tjänster gör att vi kan erbjuda kundnära helhetslösningar genom hela processen. Läs mer om bygg- och förvaltningsprocessen där vi också visar ett axplock av tjänster vi erbjuder i de olika skedena.


Vision och Mission

Att vara det självklara valet för kunder och medarbetare.

I vår miljö förverkligas goda idéer, människor växer och tillsammans skapar vi värden för såväl oss själva som våra kunder och samhället i stort. Som teknikkonsulter strävar vi efter att göra det svåra enkelt.

Affärsidé

Bengt Dahlgren koncernens affärsidé är att kombinera det stora företagets styrkor med det lilla företagets snabbhet, flexibilitet och närhet. Detta gör vi genom att skapa en kultur med optimala förutsättningar för branschens vassaste konsulter. Vi hjälps åt att utveckla spetskompetens för våra kunder.


Värderingar

Våra värderingar visar vårt arbetssätt, vad vi vill uppnå och vad vi tycker är viktigt, bra och eftersträvansvärt.

Helhetssyn – innebär att vi erbjuder långsiktiga och värdeskapande lösningar. Utifrån kundens perspektiv och behov skapar vi balans mellan funktionella, ekonomiska och tidsmässiga förutsättningar. Vi bedriver också ett aktivt miljöarbete.

Engagemang – definierar vi som drivkraft, hög tillgänglighet och kundomhändertagande. Våra kundrelationer är viktiga, därför kan du som kund förvänta dig att vi alltid ger löpande information genom projekten och har hög tillgänglighet.

Nytänkande – innebär att vi är proaktiva och fokuserar på kvalitet, miljö- och energiaspekter. Vi går utanför traditionella lösningar och föreslår nya idéer. Vi håller oss alltid uppdaterade inom utvecklingen i vår bransch och samarbetar med högskolor och universitet.

Spetskompetens – omfattar kunskap, kompetensutveckling och erfarenhetsåterföring. Vi initierar och skapar förutsättningar för utbildning och vidareutveckling för våra medarbetare samt deltar i branschens forskning och utveckling.


Kvalité – och miljöpolicy

Vi ska med kunden i fokus och på ett strukturerat sätt kontinuerligt förbättra Bengt Dahlgrens tjänster, arbetsprocesser samt kompetensen hos våra medarbetare.

Vi ska genom att ständigt förbättra verksamhetssystemet skapa mervärden genom effektivare arbete och därmed nöjdare kunder.

Vi ska underlätta och säkerställa att våra uppdrag genomförs i enlighet med kundkrav, lagstiftning och övriga bindande krav som är tillämpliga för vår verksamhet.

Vi skall i våra uppdrag samt i vår interna verksamhet verka för hållbar utveckling

Hållbarhetspolicy

– Våra engagerade medarbetare erbjuder tillsammans med medkonsulter och entreprenörer en helhetslösning som bidrar till ett mer hållbart byggande. Vi gör det lönsamt för våra kunder att vara hållbara.

– Bengt Dahlgren är en föregångare i samhället som leder branschen i en mer hållbar riktning. Vi lever som vi lär!

– Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats med spännande utmaningar och med möjlighet för den enskilda medarbetaren att bidra till det hållbara samhället. Vi har en socialt hållbar arbetsmiljö och ett bra ledarskap med tydlig omsorg om våra medarbetare.

– Vi strävar efter att spegla samhällets mångfald och att vara det mest jämställda företaget i branschen på samtliga befattningsnivåer.

– Vi arbetar tillsammans med våra leverantörer för att köpa in hållbara produkter och tjänster.

Hallbarhet-symbol


Statement

För att nå ett hållbart samhälle krävs att vi alla bidrar med kunskap och vilja. På Bengt Dahlgren har vi tagit ställning. Vi ska vara en föregångare. Med engagerade medarbetare erbjuder vi en helhetslösning som bidrar till ett mer hållbart byggande. Det ska vara lönsamt för våra kunder att vara hållbara. Vi lever som vi lär och drar vårt strå till stacken

Personuppgiftspolicy

Läs hur vi behandlar personuppgifter här »

Bengt Dahlgren

Bengt Dahlgren grundade företaget och var VD under åren 1952–1982. Därefter var han verksam fram till hösten 1984. Bengt Dahlgren föddes i Tenhult i Småland 1917 och han avled i Göteborg 2007.Ledningen

Ledningen svarar för samordning, utveckling och ledning av koncernens verksamheter.

Michael Walmerud

VD Bengt Dahlgren Göteborg AB

Sören Karlsson

VD Bengt Dahlgren Linköping AB

Magnus Åberg

VD Bengt Dahlgren Syd AB

Mikael Sundell

VD Bengt Dahlgren Skövde AB

Lars Kjellgren

VD Bengt Dahlgren Stockholm AB

Per-Anders Marberg

VD Bengt Dahlgren Brand & Risk AB


Funktionschefer

Agneta Lundén-Hjält

Personalchef

Catarina Warfvinge

Energi- och miljöchef

Styrelsen

För ägarnas räkning ansvarar styrelsen för förvaltningen av moderbolaget och koncernen i enlighet med lag, bolagsordning, ägardirektiv och konsortialavtal.

Lena Wästfeldt

Ordförande
Egen konsult, tidigare VD på STD företagen

Erik Almgren

Ledamot
Avdelningschef/delägare, Bengt Dahlgren Brand & Risk AB

Christer Larsson

Ledamot
Avdelningschef/delägare, Bengt Dahlgren Stockholm AB

Christian Johansson

Ledamot
Avdelningschef/delägare, Bengt Dahlgren Göteborg AB

Agneta Lundén-Hjält

Ledamot
Personalchef Bengt Dahlgren AB

 

Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

sgbc

Vi är medlemmar i SGBC och deltar aktivt i utvecklingen av miljöcertifieringsverktygen Green Building, BREEAM och LEED.

 

Aktiva i styrelsen för Sveriges Brandkonsult-förening, BRA. Den nationella intresseföreningen för brandkonsulter.


sprinkler

Aktiva i styrelsen i Svenska Sprinklerfrämjandet, den nationella branschföreningen för sprinkler.


Aktiva i styrelsen för Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap – dotterföreningen till internationella SFPE. En auktoriserad brandprojektör BIV i företaget.


Behörig för sprinklerprojektering av Svensk Brand- & Säkerhetscertifiering AB.