Våra tjänster online

Genom att Bengt Dahlgren är verksamma i hela bygg- och förvaltningsprocessen, har vi haft möjlighet att identifiera en rad områden där vi kan erbjuda våra kunder webbaserade tjänster.

Webbaserad övervakning

Vi erbjuder fjärrövervakning av fastigheter via Internet, vilket innebär att anläggningen övervakas från vårt kontor.

Alla larmhändelser tas emot av vår webbserver, varifrån vidaresändning kan ske till t.ex. servicepersonal via e-post eller GSM. Du som kund kommer åt dina fastigheter via en vanlig webbläsare och kan ändra drifttider, börvärden, visa grafer över historiska värden, läsa funktionsbeskrivningar och se hur din anläggning ”mår”.

Logga in på tjänsten »

Förvaltnings-
informationsavtal

Ett avtal med oss ger nya möjligheter och mer frihet i förvaltningsarbetet. Vi erbjuder en kontaktperson som har god kunskap om ditt fastighetsbestånd och din organisation. Vid förändringar i en fastighet meddelar du oss.och vi ombesörjer att all berörd förvaltningsinformation blir uppdaterad.

I vårt avtal ingår ett enkelt och användarvänligt IT-verktyg. Du får tillgång till informationen via en hemsida på Internet med en personlig kod. På denna hemsida har du möjlighet att själv se all aktuell information och kvitterar att underhållsplaner mm utförts. Du kan dessutom med fördel även låta andra ta del av ditt IT-verktyg.

Inloggning till tjänsten hittar du i rutan till höger.

Logga in på tjänsten »

Energi-
deklarationer

Sedan 2006 finns för en stor del av landets byggnadsbestånd ett lagkrav på att upprätta energideklarationer (se SFS 2006:985). Ansvaret för att detta sker ligger på ägaren av byggnaden och deklarationen skall upprättas av en oberoende expert. Samtliga bolag i Bengt Dahlgren-koncernen är ackrediterade av SWEDAC för att upprätta energideklarationer.

Vi erbjuder en kostnadseffektiv lösning där Du som byggnadsägare själv kan påbörja processen genom mata in grunduppgifter med hjälp av vårat egenutvecklade webbverktyg. Dessa inmatade uppgifter utgör sedan underlag för fortsatt arbete av oss och utmynnar sedan i en fullständig deklaration som överförs direkt till Boverket.

Logga in på tjänsten »

IBAinfo

Med IBAinfo kan du hålla ordning på dokumentation kring byggnads- och industriella system samtidigt som det är ett hjälpmedel vid besiktningar. Det ger en god bild av dina fastigheters skick, status och förväntad livslängd. Informationen är alltid tillgänglig över internet för den som är behörig.

Projekt-
server med FTP

Bengt Dahlgren erbjuder tillgång till en FTP-server som ligger ansluten via fast lina till Internet. På detta sätt tillhandahålls ett lagringsutrymme för filer i byggprojekt som blir åtkomliga via internet. I en projektserver kan man lagra filer i kataloger och lista alla filer i en katalog.

Man kan alltså kategorisera filer och lagra dem hierarkiskt och på detta sätt bygga upp samma katalogstruktur som man använder i det lokala nätet. Man kan i varje projekt bestämma hur många katalognivåer man vill ha. Det är dessutom enkelt att kopiera filer mellan den lokala miljön och FTP-servern.