Integritetspolicy för användare av Bengt Dahlgrens webbplats, besökare på Bengt Dahlgrens sociala medier eller besökare på evenemang arrangerat av Bengt Dahlgren.

Bengt Dahlgren-koncernen förbinder sig att på ett säkert sätt hantera dina personuppgifter och följa gällande dataskyddslagstiftning. Denna integritetspolicy innehåller information vilka personuppgifter Bengt Dahlgren kan komma att samla in och hur de kan komma att användas.

GDPR

Den 25:e maj börjar den nya dataskyddslagen GDPR att gälla inom EU och vi har upprättat denna integritetspolicy i enlighet med detta. Det nya EU direktivet har positiva effekter för din personliga integritet. I denna policy förtydligar vi som företag hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter samt hur du kan kontakta oss för att ändra eller på annat sätt meddela något om dina personuppgifter till oss. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter.

Personuppgifter

Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Det kan röra sig om namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress men även uppgifter som foton och IP-adresser som kan kopplas till en fysisk person.

Personuppgiftsbehandling

Med personuppgiftbehandling avses varje åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter oavsett om åtgärden är automatiserad eller inte. Exempel på vanligt förekommande behandlingar är insamling, registrering, lagring och strukturering.

Vilka uppgifter kan Bengt Dahlgren komma att samla in?

– För- och efternamn
– E-postadress
– Telefonnummer
– Yrkestitel
– Företag
– IP-adress och webbläsarinställningar

Hur samlar Bengt Dahlgren in personuppgifter?

– Genom förfrågningar eller frågor till Bengt Dahlgren via email, kontaktformulär på hemsida eller sociala medier,
– Genom beställning av böcker på vår hemsida.
– Genom deltagande på ett arrangemang där Bengt Dahlgren är arrangör.

Vad använder Bengt Dahlgren dina personuppgifter till?

Bengt Dahlgren använder endast personuppgifter för ändamål med laglig grund, till exempel för marknadsföring av våra tjänster eller arrangemang. Exempel på hur Bengt Dahlgren kan komma att använda dina personuppgifter:

– För att svara på frågor/förfrågningar från dig.
– För fortsatt kommunikation med dig i ärenden som gäller din fråga/förfrågning.
– För frågor eller information som kan uppstå i samband med bokbeställning på våra hemsida.
– För att kontakta dig med information kring våra tjänster och arrangemang.

Till vilka lämnar Bengt Dahlgren ut dina personuppgifter?

Bengt Dahlgren kommer inte sälja, hyra ut eller på annat sätt lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Bengt Dahlgren kan däremot komma att dela dina personuppgifter med:

– Andra enheter inom Bengt Dahlgren-koncernen
– Externa leverantörer som hanterar olika system för Bengt Dahlgren, till exempel IT-leverantörer.
– Tredje part när Bengt Dahlgren är skyldig till detta enligt lag.

Hur kommer du åt, kontrollerar och raderar dina personuppgifter?

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig, du har också rätt att genom skriftlig kontakt med oss rätten att få dina uppgifter raderade. Kontakt: info@bengtdahlgren.se

Ändringar i denna integritetspolicy

Vänligen notera att denna integritetspolicy kan komma att ändras framöver. Vi kommer att publicera sådana ändringar på vår hemsida och om ändringarna är väsentliga kan vi komma att kontakta dig med uppdaterad information.

// Koncernen Bengt Dahlgren