SCA-HUSET

KUND: NCC
ORT: MÖLNDAL
ARKITEKT: RSTUDIO

Färdigställande 2016
Omfattning 25 000 m²,varav 23000m² är kontor 2000m² är lab
Vårt åtagande Projektering av ventilation- och rörinstallationer

instagram

  • Göteborg
  • VVS-Projektering