Bengt Dahlgren energiutbildar skolbarn i Lomma kommun

KUND: LOMMA KOMMUN
ORT: MALMÖ

Löddenässkolan i Lomma kommun har Green Building certifierats. I samband med det, beslutade man att alla på skolan skulle få gå en energiutbildning. Tanken var att alla skulle vara medvetna om certifieringen och kunna påverka skolans energianvändning framöver.

Alla skulle få utbildningen och det betyder att alla barn från 3 år upp till 12 år, även lärare och övrig skolpersonal skulle få gå. Det innebar att tre olika utbildningsmaterial i form av Powerpoint togs fram. Att utbilda lärare och personal är inte svårt, men de minsta barnen kändes som utmaningen.

Först ut var lärare och övrig skolpersonal. I lärarutbildningen la man fokus på inneklimat eftersom detta är ett vanligt problem i skolorna. Med kunskaper i inneklimat kan man bättre förstå vad man själv kan påverka och vad som beror på byggnadens tekniska egenskaper. Viktiga kunskaper för att vaktmästare och skolpersonal ska kunna föra vettiga resonemang när komfortproblem uppstår.

Näst på tur var skolbarnen och först barn 3-6 år. Materialet som användes till dem var enbart pedagogiska bilder och inte mer än 20 minuter långt. Upplägget var att med bilder berätta om energi på ett enkelt sätt där barnen också kan delta. Alla barnen satt som ljus och när man ställde frågor svarade de ivrigt och hade själva många bra idéer. Materialet till de större barnen kunde vara lite mer avavcerat och även innehålla text. Även här lyssnade man nyfiket och svarade ivrigt på frågor.

Vill man nå bra energiresultat och öka förståelsen för hur en byggnad fungerar, måste man klart ha med sig brukarna, vilket man nu har gjort på Löddesnässkolan i Lomma kommun.

instagram

  • Energi & Miljö
  • Malmö