• filmstaden1

Berga- kungen

KUND: SF BIO AB
ORT: GÖTEBORG

SF BIO AB har genom ebab i Stockholm AB av Bengt Dahlgren AB beställt projektering av VVS, kyla, sprinkler samt styr- och övervakning för deras nya filmstad vid Skånegatan i Göteborg. Bengt Dahlgren AB utför även brandskyddsprojekteringen och cad-samordningen.

Filmstaden Bergakungen omfattar ca 10.000 m² och ska innehålla 14 salonger i varierande storlekar med sammanlagt 2100 sittplatser. Det blir en stor entréhall och en inre foajé, utrymmen för restaurang och café samt en mindre kontorsavdelning.

Huset har en glasad entrésida mot Skånegatan medan resten av huset till stora delar kommer att ligga under mark med ett park-område på ovansidan.

Byggnaden skall förses med luftbehandlingsaggregat som betjänar husets olika delar. Inblåsning i salonger kommer att ske via gradänger och i foajéer via lågimpulsdon.

Vidare förses huset med 2 st kylmaskiner och värmebärarkretsen kyls av via batterier i avluftskanaler.

Byggnaden totalsprinklas vilket medför att brandisolering till stora delar utgår, likaså utgår kravet på typgodkända brandgasspjäll.

Det blir ett spektakulärt och spännande nytillskott av bebyggelsen i Göteborg. Allt beräknas stå klart till hösten 2006.

instagram

  • Göteborg
  • Kalkyl
  • Kyl- & Värmeteknik
  • Projekt- ledning
  • Sprinkler
  • VVS-Projektering